Domov
Kalibrácia meradiel dĺžky.
Predaj meracej techniky.
Akreditácia kalibračného laboratória.
Predaj laserovej techniky.
Mix pre potešenie.
Slovník metrológie.
Medzinárodná sústava SI.
Obrázky z laboratórií.
Poradenstvo v oblasti systémov kvality.
Kde nás nájdete.

   


Dĺžkomer s laseromMETRONA s.r.o. zabezpečuje komplexné služby súvisiace so servisom a kalibráciou vybraných strojárenských meradiel dĺžky a otáčok. Ďalšou aktivitou je poradenská činnosť v zavádzaní systémov kvality podľa rady noriem STN ISO 9000.

Kalibrácia sa vykonáva laserinterferenčnou metódou s odčítaním na 0,000 001 mm.

Schéma nadväznosti

Partneri ktorí kalibrovali vo firme METRONA s.r.o.

Schéma nadväznosti kalibrácie cez laserinterferometer
Schéma nadväznosti kalibrácie cez koncové mierky
Schéma nadväznosti laboratória rovinného uhla

Kalibrácia dĺžkových meradiel                                                     Prácnosť kalibrácie -»

Predmet kalibrácie rozsah t.p./chyba Poznámka
Nivelačné laty do 3000 mm ± 0,01 mm  
Prímerné pravítka - priamosť dp 3000 mm 0,01 mm  
Meracie pásma od t.p. EG I do 100 m d =± (0,1+0,1*L) d v [mm], L v [m]
Koncové mierky od IV. rádu do 1000 mm d =± (0,2+0,2*L) d v [m m], L v [m]
Odchýlkomery s delením 0,001 mm a 0,0001   t.p. 0; 1 a 2  
Páčkové odchýlkomery   t.p. 1 a 2  
Mikrometrické meradlá do 3000 mm t.p. 1 a 2  
Dvojdotykové dutinomery do 2585 mm d.s. > 0,0005 mm  
Pasametre do 150 mm t.p. 1; 2 a 3  
Posuvné meradlá do 3000 mm d.s. > 0,01 mm  
Výškomery do 3000 mm    
Kalibre medzné pre vonkajšie merania do 3000 mm    
Kalibre medzné pre vnútorné merania do 2850 mm    
Závitové kalibre      
Uhlomery mechanické, optické      
Meracie drôtiky      
Meracie valčeky      
Čiarkové meradlá oceľové   t.p. 1 a 2  
Stáčacie metre oceľové t.p. EG I   d =± (0,1+0,1*L) d v [mm], L v [m]
Spáromery lístkové      
Libely od 4" resp. 0,02 mm/m I.b  

Kalibrácia otáčkomerných meradiel

Predmet kalibrácie rozsah t.p./chyba
Otáčkomery mechanické do 50 000 min-1 od 0,1 %
- integrujúce    
- priamoukazujúce    
- ostatné    
     
Otáčkomery elektronické do 106 min-1 od 0,01%
- integrujúce    
- priamoukazujúce    
- číslicové    
- snímače otáčok    
- stroboskopy    

Poradenské a projekčná činnosť:

1) metrologických systémov v zmysle STN EN ISO/IEC 17 025: 2005
2) systémov kvality podľa rady noriem STN ISO 9001
            

 

Akreditácia kalibračného laboratória od Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.

 

© Copyright 1998-2013.