Domov
Kalibrácia meradiel dĺžky.
Predaj meracej techniky.
Akreditácia kalibračného laboratória.
Predaj laserovej techniky.
Mix pre potešenie.
Slovník metrológie.
Medzinárodná sústava SI.
Obrázky z laboratórií.
Poradenstvo v oblasti systémov kvality.
Kde nás nájdete.

   

 

     


Firma METRONA s.r.o. je akreditované laboratórium v oblasti kalibrácie meradiel dĺžky a uhlov podľa postupov pre automobilový priemysel VDI/VDE/DGQ 2618 a podľa metodík METRONA.

Akreditácia od ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o. p. s. Osvedčenie čj: 14/2008

 

Akreditácia  

         Prílohy:                                                Prílohy: 
 

Porovnávacie merania

 

Akreditácia kalibračného laboratória od Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.

 

© Copyright 1998-2013,.