Domov
Kalibrácia meradiel dĺžky.
Predaj meracej techniky.
Akreditácia kalibračného laboratória.
Predaj laserovej techniky.
Mix pre potešenie.
Slovník metrológie.
Medzinárodná sústava SI.
Obrázky z laboratórií.
Poradenstvo v oblasti systémov kvality.
Kde nás nájdete.

   

 

 Firma
METRONA s.r.o. zabezpečuje odborný predaj, servis a kalibráciu výrobkov firiem

 

Ponuka širokého sortimentu meracích a kalibračných prístrojov od komunálnych meradiel až po laboratórne prístroje. Na všetky prístroje poskytujeme servis ako aj kalibráciu.

Záruka

Na každý výrobok je záručná lehota dva roky, ktorá plynie od dátumu na faktúre. Výrobky majú záručný list kvality výrobcu. Produkcia je vyrobená v systémoch kvality podľa štandardu ISO radu 9000.

Cena

Cena meradiel je zásadne cena, za ktorú sú meradlá dostupné u výrobcu.

Dodacie podmienky

Naše všeobecné dodacie podmienky pre objem dodávky nad 300,- , spočívajú v 50 % predfakturácii a konečná faktúra bude dodaná s dodávkou zariadenia, pre dodávky nižšieho objemu platba oproti dodávke. Dodacia doba pre komunálne meradlá sa obvykle pohybuje od 14 do 30 dní. Pre meracie prístroje, ktoré sú dodané podľa zvláštneho priania odberateľa (napríklad kalibračným certifikátom, logom odberateľa a pod.) sa dodacia doba primerane predĺži. Ku každej dodávke bude fakturované prepravné v hodnote 3,- .

 

 

Akreditácia kalibračného laboratória od Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.

 

© Copyright 1998-2013.