Domov
Kalibrácia meradiel dĺžky.
Predaj meracej techniky.
Akreditácia kalibračného laboratória.
Predaj laserovej techniky.
Mix pre potešenie.
Slovník metrológie.
Medzinárodná sústava SI.
Obrázky z laboratórií.
Poradenstvo v oblasti systémov kvality.
Kde nás nájdete.

   

 

 


Mix pre potešenie

Metrologický audit
Nariadenie Petra V.
Skrutka nepodarok
Schéma nadväznosti
Sústružník nepodarku
Koncepcia kvality 2001
Koincidenčná vodováha
Základné axiómy merania
Obrázky z našich laboratórií
Meter sa stal ešte precíznejší
Ekvivalentné chyby odmerania
Spôsobilosť kontrolných prostriedkov
Návod na používanie koncových mierok
Technologická schéma riešenia problému
Spôsobilosť koncových mierok pre kalibráciu
Metrológia a skúšobníctvo v pôsobení na kvalitu
Koncové mierky pre kalibráciu medzných meradiel
Zabezpečovanie podmienok prostredia pre laboratóriá

 

Akreditácia kalibračného laboratória od Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.

 

© Copyright 1998-2013.