Domov
Kalibrácia meradiel dĺžky.
Predaj meracej techniky.
Akreditácia kalibračného laboratória.
Predaj laserovej techniky.
Mix pre potešenie.
Slovník metrológie.
Medzinárodná sústava SI.
Obrázky z laboratórií.
Poradenstvo v oblasti systémov kvality.
Kde nás nájdete.

   Prácnosť kalibračných výkonov so základným servisom (demontáž, vyčistenie UZ, lapovanie, nastavenie, konfirmačná značka, konzervácia)

 

Výkony sa účtujú podľa tohto cenníka hodinovou zúčtovacou sadzbou (HZS).

 

Hodinová zúčtovacia sadzba (HZS) je 22,- € bez DPH


Uvádzaná prácnosť je s konfirmačnou značkou bez kalibračného certifikátu

 
Prácno
sť kalibračného certifikátu 0,5 kh
 

Zľavy kalibrácie podľa obratu za posledných 12 mesiacov

 

nad 1 000 €   5%

nad 5 000 €   10%

nad 10 000 € 15%

nad 50 000 € 20%


Platnosť od: 1Q2010

 

Meradlo Rozsah Príslušenstvo   kal.hodín

Posuvné meradlá podľa DIN 862 procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 9.1

 

150

 

 

0,5

 

200

 

 

0,9

 

300

 

 

0,9

 

400

 

 

1,4

 

500

 

 

1,4

 

600

 

 

1,7

 

750

 

 

2,1

 

1000

 

 

2,8

 

nad 1000

 

L v m

3*L

 

 

 

 

 

Výškomer DIN 862 procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 9.3

Delenie 0,01 mm

 

0-300/0,02

 

 

1,9

 

0-300/0,01

 

 

1,9

 

0-600/0,01

 

 

3,8

 

0-1000/0,01

 

 

6,9

Delenie 0,001 mm

 

0-350/0,001

 

 

11,7

 

0-600/0,001

 

 

18,3

 

 

 

 

 

Mikrometre DIN 863-1 procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 10.1

 

0-25

 

 

1,0

 

0-30

 

 

1,3

 

25-50

 

 

1,9

 

50-75

 

 

1,9

 

75-100

 

 

1,9

 

100-200

 

 

1,9

 

200-500

 

 

3,1

 

500-600

 

 

6,0

 

nad 600

 

L v m

10*L

 

 

 

 

 

Mikrometrický hĺbkomer DIN 863-2 procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 10.5

 

0-25

-

 

1,5

 

0-50

2 výmenné dotyky

 

2,6

 

0-75

3 výmenné dotyky

 

3,2

 

0-100

4 výmenné dotyky

 

3,8

 

0-150

6 výmenných dotykov

 

4,9

 

0-300

12 výmenných dotykov

 

8,3

 

 

 

 

 

Mikrometer s výmennými dotykmi DIN 863-1 procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 10.1

 

0-100

4 výmenné dotyky

3 nastavovacie mierky

5,0

 

0-150

6 výmenných dotykov

5 nastavovacie mierky

7,1

 

100-200

4 výmenné dotyky

4 nastavovacie mierky

5,6

 

150-300

6 výmenných dotykov

6 nastavovacie mierky

10,2

 

200-300

4 výmenné dotyky

4 nastavovacie mierky

8,7

 

300-400

4 výmenné dotyky

4 nastavovacie mierky

8,7

 

400-500

4 výmenné dotyky

4 nastavovacie mierky

8,7

 

500-600

4 výmenné dotyky

4 nastavovacie mierky

15,0

 

600-700

4 výmenné dotyky

4 nastavovacie mierky

15,0

 

700-800

4 výmenné dotyky

4 nastavovacie mierky

15,0

 

800-900

4 výmenné dotyky

4 nastavovacie mierky

15,0

 

900-1000

4 výmenné dotyky

4 nastavovacie mierky

15,0

Mikrometrická hlavica DIN 863-1 procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 10.1

 

0-6,5

 

 

1,5

 

0-12

 

 

1,5

 

0-25

 

 

1,5

 

0-50

 

 

3,0

Mikrometer dutinový DIN 863-4 procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 10.7

 

5-30

 

 

1,3

 

25-50

 

 

1,3

 

50-75

 

 

1,3

 

75-100

 

 

1,3

Mikrometrický odpich DIN 863-4 procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 10.7

 

50-75

 

 

1,3

 

75-100

 

 

1,3

 

100-125

 

 

1,3

 

125-150

 

 

1,3

 

150-175

 

 

1,3

 

175-200

 

 

1,3

 

200-225

 

 

2,0

 

225-250

 

 

2,0

 

250-275

 

 

2,0

 

275-300

 

 

2,0

Mikrometrický odpich skladací DIN 863-4 procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 10.7

 

50-150

13,25,50

 

3,0

 

50-300

13,25,50,50,100

 

4,2

 

50-500

13,25,50,50,100,200

 

4,7

 

50-1000

13,25,50,100,100,150,200,300

 

6,5

 

50-1500

13,25,50,100,100,150,200,200,300,300

8,5

Unimaster procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 10.7

Merací prístroj základný

 

 

 

5,0

Nastavovací kaliber

225/250

 

 

5,0

Predlžovací nástavec

25

 

 

1,0

 

50

 

 

1,0

 

100

 

 

1,5

 

125

 

 

1,5

 

150

 

 

1,5

 

300

 

 

2,0

 

450

 

 

2,5

 

600

 

 

3,0

 

1000

 

 

4,5

Mikrometer dutinový trojdotykový DIN 863-4 procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 10.7

 

6-8

 

 

1,3

 

8-10

 

 

1,3

 

10-12

 

 

1,3

 

11-14

 

 

1,3

 

14-17

 

 

1,3

 

17-20

 

 

1,3

 

20-25

 

 

1,3

 

25-30

 

 

1,3

 

30-35

 

 

1,3

 

35-40

 

 

1,3

 

40-50

 

 

1,3

 

50-60

 

 

1,7

 

60-70

 

 

1,7

 

70-80

 

 

1,7

 

80-90

 

 

1,7

 

90-100

 

 

1,7

 

100-125

 

 

2,0

 

125-150

 

 

2,0

 

150-175

 

 

2,3

 

175-200

 

 

2,3

 

200-225

 

 

2,7

 

225-250

 

 

2,7

 

250-275

 

 

3,1

 

275-300

 

 

3,1

Merací kaliber priemeru             MaraMeter, Diatest

3,0

 

 

 

 

 

Passameter

2

Mikropassameter

3

Nastavovací krúžok procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 4.1

 

 

4 do 15

 

 

1,5

 

nad 15 do 50

 

 

1,0

 

nad 50 do 100

 

1,3

 

nad 100 do 150

 

1,7

 

nad 150 do 200

 

2,0

 

nad 200 do 250

 

2,4

 

nad 250

 

 

2,8

Nastavovacie mierky mikrometrov procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 4.1

 

25 do 200

 

 

0,6

 

nad 200 do 500

 

1,2

 

nad 500 do 1000

 

2,3

 

nad 1000 mm

L v m

0,3+3L

Meracie drôtiky na závit á 3 ks

 

0,290 až 2,050

 

0,6

 

 

 

 

 

Odchýlkomery analógové podľa  DIN 878 procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 11.1 

Delenie 0,01 mm

3 série, krok 1/10 otáčky

 

 

 

do 3/0,01

 

 

1,0

 

za každý 1 mm navyše 3 mm

 

0,1

 

5/0,01

 

 

1,2

 

10/0,01

 

 

1,7

 

12/0,01

 

 

1,9

 

20/0,01

 

 

2,7

 

25/0,01

 

 

3,2

 

30/,01

 

 

3,7

 

50/0,01

 

 

5,7

 

80/0,01

 

 

8,7

 

100/0,01

 

 

10,7

Delenie 0,001 mm

3 série, krok 1/10 otáčky

 

 

 

1/0,001

 

 

1,0

 

za každý 1 mm navyše 3 mm

 

0,1

 

100/0,001

 

 

10,9

Delenie 0,0001 mm

3 série

 

 

 

25/0,0001

 

 

10,0

Feinzeiger podľa  DIN 878-1 procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 11.2

 

+- 0,5/0,001

 

 

1,2

Páčkový odchýlkomer podľa  DIN2270 procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 11.3

 

0,14/0,001

3 série

 

0,9

 

0,2/0,002

 

 

0,9

 

0,8/0,01

 

 

0,9

Odchýlkomery elektronické podľa procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 14.1

 

 

3 série

 

 

 

d= 0,01 mm

za každých 10 mm

 

1,0

 

d= 0,001 mm

za každých 10 mm

 

2,0

 

d= 0,0001 mm

za každých 10 mm

 

3,5

 

 

 

 

 

Dvojdotykový dutinomer (subito) - kalibrácia bez odchýlkomera

 

6-10

 

 

2,3

 

10-18

 

 

2,3

 

18-35

 

 

2,3

 

18-150

súprava s odchýkomerom 0,01

 

6,0

 

18-150

súprava s feinzeiger 0,001

 

6,3

 

35-60

 

 

2,3

 

50-150

 

 

3,0

 

100-160

 

 

3,0

 

160-250

 

 

6,7

 

250-400

 

 

9,5

Hrúbkomer s odchýlkomerom

 

10/0,01

 

 

0,9

 

20/0,01

 

 

0,9

INTERAPID

 

 

 

3,5

 

 

 

 

 

Profilprojektor

Kalibrácia 1 osi s delením 0,01 mm so sklaneným merítkom

 

2 kh/100 mm

Kalibrácia 1 osi s delením 0,001 mm so skleneným merítkom

 

3 kh / 100 mm

Kalibrácia 1 osi s delením 0,01 mm s laserinterferometrom

 

6 kh / 100 mm

Uhlomerná stupnica 360°s delením 6´ uhlovými mierkami

 

4 kh

Uhlomerná stupnica 360°s delením 2´ uhlovými mierkami

 

6 kh

Uhlomerná stupnica 360°s delením 1´ polygónom a autokolimátorom

 

8 kh

Uhlomerná stupnica 360°s delením 30´´ polygónom a autokolimátorom

 

12 kh

Čidlo hrany

 

 

 

2 kh

Preverenie signálnej cesty výstupu dát

 

 

2 kh / údaj

 

 

 

 

 

Koncové mierky podľa procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 3.1, alebo METRONA 004

Sady

 

 

 

 

 

do 100 mm

32 dielna sada

 

11,5

 

do 100 mm

47 dielna sada

 

16,5

 

do 100 mm

87 dielna sada

 

29,6

 

do 100 mm

103 dielna sada

 

32,9

 

do 100 mm

124 dielna sada

 

39,7

 

125-500

125,150,175,200,250,300,400,500

16,8

1 mierka

 

do 100 mm

 

 

0,4

 

nad 100 do 200

 

1,4

 

nad 200 do 300

 

2,2

 

400

 

 

3,0

 

500

 

 

3,8

 

600

 

 

4,6

 

700

 

 

5,4

 

800

 

 

6,2

 

900

 

 

7,0

 

1000

 

 

7,8

Sada mierok na mikrometre

 

DIN 861 do 25 mm

 

4,0

Rádiusové mierky

 

 

do r = 50 mm,   U= 0,05 mm

 

10 min.

Skáromer lístkový

 

0,02 až 2 mm

za každý lístok

 

0,1

Meracie tŕne (valčeky)

 

41 dielna

1 až 5 po 0,1 mm

 

5,2

 

91 dielna

1 až 10 po 0,1 mm

 

11,5

 

273 dielna

3 x 1 až 10 po 0,1 mm

 

34,6

 

1 ks

1 až 20 mm

 

0,1

 

 

 

 

 

Kalibre

Valčekový kaliber procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 4.1

 

 

 

do 25 mm

 

 

0,7

 

do 100 mm

 

 

0,8

 

100-500 mm

 

 

1,5

 

500-1000 mm

 

3,0

 

nad 1000 mm

L v m

0,5+3,5L

Obkročný kaliber procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 4.7

 

3 až 10

 

 

1,5

 

nad 10 do 30

 

 

1,0

 

nad 30 do 100

 

0,8

 

nad 100

 

 

1,5

Krúžok procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 4.1

 

4 do 15

 

 

2,5

 

nad 15 do 50

 

 

2,0

 

nad 50 do 100

 

2,2

 

nad 100 do 125

 

2,8

 

nad 125 - 500

 

3,3

Morze

 

 

 

 

 

0

 

 

1,9

 

1

 

 

1,9

 

2

 

 

1,9

 

3

 

 

1,9

 

4

 

 

2,2

 

5

 

 

2,2

 

6

 

 

2,6

Závitové trny/ za stranu

 

M1 do M20

 

 

0,8

 

nad M20 do M60

 

1,0

Závitové krúžky

 

M1 - M3

 

 

1,2

 

M3,5 - M18

 

 

0,8

 

M20 - M60

 

 

1,0

Uhlomer univerzálny  procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 7.2

 

4x90°

 

 

0,0

Uhlomer oblúkový  procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 7.2

 

0-180°

 

 

1,0

Uhlomer digitálny  procedúrou VDI/VDE/DGQ 2618 časť 7.2

 

180/0,1°

 

 

2,0

Uholník

 

do 200x130

 

 

0,7

 

od 250x160

 

 

1,7

Nožové pravítko

 

do 300 mm

 

 

0,6

 

nad 300 do 500 mm

 

0,9

Meter - pravítko  procedúrou METRONA 18 laserinterferometrom

 

500/1

 

 

1,5

 

1000/1

 

 

3,0

 

2000/1

 

 

6,0

Meter skladací stolársky  procedúrou METRONA 005

 

1000

 

 

0,1

 

2000

 

 

0,2

Meter zvinovací II. t.p. EG  procedúrou METRONA 005 laserinterferometrom

 

do 3000 mm

 

 

0,5

 

za ďalší úsek 3000 mm

 

0,3

Meter zvinovací I. t.p. EG  procedúrou METRONA 005 laserinterferometrom

 

do 3000/0,1 mm

 

2,0

 

za ďalší úsek 3000 mm

 

1,0

Meracie pásmo II. t.p. EG  procedúrou METRONA 005 laserinterferometrom

 

 

 

kh, L v m

0,5 + L/10

Meracie pásmo I. t.p. EG  procedúrou METRONA 005 laserinterferometrom

 

 

 

kh, L v m

(0,5 + L/10) * 1,5

Laserový diaľkomer ručný

 

 

 

 

6

Libely murárske  procedúrou METRONA 002

 

 

 

400

1mm/m

 

0,6

 

600

1mm/m

 

0,7

 

800

1mm/m

 

0,8

Libely strojárske  procedúrou METRONA 002

 

Trieda I.a

citlivosť (0,01-0,02) mm/m

 

4,0

 

Trieda I.b

citlivosť (0,02-0,03) mm/m

 

3,0

 

Trieda I.c

citlivosť (0,04-0,06) mm/m

 

2,5

 

Trieda I.d

citlivosť (0,07-0,12) mm/m

 

2,0

 

Trieda I.e

citlivosť (0,13-0,20) mm/m

 

1,5

 

Trieda II.

citlivosť (0,21-0,40) mm/m

 

1,0

 

Trieda III.

citlivosť (0,41-0,80) mm/m

 

0,8

 

Trieda IV.

citlivosť (0,81 a viac) mm/m

 

0,5

Libely rámové  procedúrou METRONA 002

 

Trieda I.a

citlivosť (0,01-0,02) mm/m

 

6,0

 

Trieda I.b

citlivosť (0,02-0,03) mm/m

 

4,5

 

Trieda I.c

citlivosť (0,04-0,06) mm/m

 

3,8

 

Trieda I.d

citlivosť (0,07-0,12) mm/m

 

3,0

 

Trieda I.e

citlivosť (0,13-0,20) mm/m

 

2,8

 

Trieda II.

citlivosť (0,21-0,40) mm/m

 

1,5

 

Trieda III.

citlivosť (0,41-0,80) mm/m

 

1,2

 

Trieda IV.

citlivosť (0,81 a viac) mm/m

 

0,8

Nivelačná vodováha laserová

 

 

0,25 mm/m

 

4,0

Sklonomery

 

 

4x90/0,1°

 

2,0

 

 

±45/0,01°

 

3,0

Sklonomer s vodováhou

 

 

4x90/0,1° + vodováha

 

2,5

Nivelačné prístroje procedúrou METRONA 006

 

nivelačný prístroj optický

 

5,0

 

nivelačný prístroj s rotačnou laserovou rovinou

 

6,0

Nivelačné prístroje digitálne - systémová kalibrácia procedúrou METRONA 019

 

- nivelačná rovina optického kompenzátora + Rozsah kompenzácie

4,5

 

- nivelačná rovina digitálneho kompenzátora + Rozsah kompenzácie

4,5

 

- systémová kalibrácia vyhodnocovacieho zariadenia s nivelačnou latou (kalibrácia stupnice)

5,0

 

- kalibrácia uhlomernej stupnice

 

1,0

 

- nastavenie libely vzhľadom na latu

 

1,0

 

 

 

Spolu systémová procedúra

16,0

Nivelačné laty procedúrou METRONA 013 laserinterferometrom

 

 

Kalibrácia stupnice 1000 mm

 

1,0

 

 

Kalibrácia stupnice 2000 mm

 

2,0

 

 

Kalibrácia stupnice 3000 mm

 

3,0

 

 

Kolmosť a rovinnosť pätky

 

2,0

 

 

Kalibrácia citlivosti libely

 

2,0

 

 

Nastavenie libely vzhľdom na latu

 

1,0

Nivelačné laty invarové a t.p. I procedúrou METRONA 013 laserinterferometrom

 

 

Kalibrácia stupnice 1000 mm

 

3,0

 

 

Kalibrácia stupnice 2000 mm

 

4,5

 

 

Kalibrácia stupnice 3000 mm

 

6,0

Teodolit procedúrou METRONA 020

 

 

 

 

6,5

Vytyčovacie laserové prístroje procedúrou METRONA 021

 

Horizontálny bodový laser

 

3,0

 

Horizontálny priamkový laser

 

3,0

 

Vertikálny priamkový laser

 

3,0

 

Horizontálny kruhový laser

 

5,5

 

 

+ snímač hladiny

 

0,5

 

Čiarový vytyčovací laser 90°

 

2,0

Rozchodka koľajníc

 

 

 

 

4,0

Rovinnosť kontrolných plastní podľa DIN 876

 

 

V sieti 100x100 mm za každý kontrolovaný bod / 1 séria

0,1

 

 

 

 

 

Stopky elektronické procedúrou SKS

s delením 1/100 sekundy

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

Stroboskop procedúrou SKS

elektronický

 

 

 

6,0

 

 

 

 

 

Cestovné výdaje

Náhrada za použitie auta

 

 

0,3 €/km

 

Náhrada straty času na ceste

 

 

HZS/2

 

Kalibračný certifikát 0,5

 

Akreditácia kalibračného laboratória od Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.

 

© Copyright 1998-2013.