Domov
Kalibrácia meradiel dĺžky.
Predaj meracej techniky.
Akreditácia kalibračného laboratória.
Predaj laserovej techniky.
Mix pre potešenie.
Slovník metrológie.
Medzinárodná sústava SI.
Obrázky z laboratórií.
Poradenstvo v oblasti systémov kvality.
Kde nás nájdete.

   

 

 

 


Vypracovanie systémov kvality podľa potrieb zákazníka

 • budovanie systémov pre akreditáciu skúšobných a kalibračných laboratórií
 • interné audity pre akreditované laboratóriá
 • budovanie systémov kvality podľa radu noriem STN EN ISO 9000
 • budovanie systémov kvality organizácie pre certifikáciu výrobkov
 • vypracovanie príslušných organizačných normatív
 • školenie v systémoch kvality

Systémy pre kalibračné laboratóriá

Po definovaní požiadavky spracovanie projektu ako celku:

 •  Zaradenie požiadavky do príslušnej schémy nadväznosti v neprerušenom reťazci až po etalóny najvyšších kvalít.
 •  Príprava na akreditáciu laboratórií podľa ČSN EN ISO/IEC 17 025
 •  Špecifikovanie príslušných:
  • kalibračných laboratórií
  • kalibračných priestorov
  • kalibračného prostredia
  • požiadaviek na personál
  • metodík kalibrácie
  • potrebného príslušenstva pre kalibráciu
 • Dodávku špecifikovaných položiek
 • Záručný a pozáručný servis
 • Zapracovanie do systému kvality
 • Spracovanie príslušného metrologického konfirmačného systému
 • Školenie personálu

          

Firma METRONA s.r.o. pomohla uskutočniť certifikáciu podľa noriem ISO na systém riadenia kvality pre firmy:
Geoteam s.r.o.; SLK ELEKTRO s.r.o.
 

Akreditácia kalibračného laboratória od Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.

 

© Copyright 1998-2013.