Domov
Kalibrácia meradiel dĺžky.
Predaj meracej techniky.
Akreditácia kalibračného laboratória.
Predaj laserovej techniky.
Mix pre potešenie.
Slovník metrológie.
Medzinárodná sústava SI.
Obrázky z laboratórií.
Poradenstvo v oblasti systémov kvality.
Kde nás nájdete.

   

last update:23.02.2014

 

Šublera

METRONA s.r.o.
Požovnícka 3
945 01 Komárno

 

 

 

Kalibrácia, meracia technika, systémy kvality.

Firma METRONA s.r.o. sa zaoberá predajom meracej a kalibračnej techniky, kalibráciou v oblasti dĺžok, kalibráciou a servisom geodetických prístrojov, vypracovávaním systémov kvality a poradenstvom v oblasti metrológie.

  • pre kalibráciu meradiel dĺžky a uhlov podža postupov pre automobilový priemysel VDI/VDE/DGQ 2618 pre podporu systémov výroby podža STN ISO TS 16 949:2005 na výrobu automobilov a ich náhradných dielov

  •  pre kalibráciu meradiel strojárenskej výroby

  •  pre kalibráciu meradiel stavebného a geodetického priemyslu

METRONA s.r.o. zabezpečuje komplexné služby súvisiace so servisom a kalibráciou vybraných strojárenských meradiel dĺžky a otáčok. Ďalšou aktivitou je poradenská činnos v zavádzaní systémov kvality podža rady noriem STN ISO 9000.

Kalibrácia sa vykonáva laserinterferenčnou metódou s odčítaním na 0,000 001 mm.

Firma METRONA s.r.o. je akreditované laboratórium v oblasti kalibrácie meradiel dĺžky a uhlov podľa postupov pre automobilový priemysel VDI/VDE/DGQ 2618 a podľa metodík METRONA.


Meracie prístroje

Pocitadlo.sk

Akreditácia kalibračného laboratória od Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.                                  

Pocitadlo.sk
 

Š Copyright 1998-2013