Domov
Kalibrácia meradiel dĺžky.
Predaj meracej techniky.
Akreditácia kalibračného laboratória.
Predaj laserovej techniky.
Mix pre potešenie.
Slovník metrológie.
Medzinárodná sústava SI.
Obrázky z laboratórií.
Poradenstvo v oblasti systémov kvality.
Kde nás nájdete.

   

 

     


Firma METRONA s.r.o. je akreditovan
é laboratórium v oblasti kalibrácie meradiel dĺžky a uhlov podľa postupov pre automobilový priemysel VDI/VDE/DGQ 2618 a podľa metodík METRONA.

Akreditácia od ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o. p. s. Osvedčenie čj: 14/2008, z 08.01.2008, platnos do 31.01.2011

.


Prílohy k akreditácii

     Certifikát príloha č.1   Certifikát príloha č.2

     Certifikát príloha č.3

Osvedčenie o účasti v medzinárodnom porovnávaní skúšok - odchýlkomery           Osvedčenie o účasti v medzinárodnom porovnávaní skúšok - meracie pásma

 

Akreditácia kalibračného laboratória od Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.

 

Š Copyright 1998-2013.