Domov
Kalibrácia meradiel dĺžky.
Predaj meracej techniky.
Akreditácia kalibračného laboratória.
Predaj laserovej techniky.
Slovník metrológie.
Mix pre potešenie.
Medzinárodná sústava SI.
Obrázky z laboratórií.
Poradenstvo v oblasti systémov kvality.
Kde nás nájdete.

   

 


Firma METRONA s.r.o. sa zúčastňuje porovnávacích meraní.

 

Osvečenie o účasti v medzinárodnom porovnávaní skúšok: Meracie pásma      Osvečenie o účasti v medzinárodnom porovnávaní skúšok: Číselníkové odchýlkomery

  Osvečenie o účasti v medzinárodnom porovnávaní skúšok: Meracie pásma      Osvečenie o účasti v medzinárodnom porovnávaní skúšok: Koncové mierky do 100mm
 

Medzilaboratórne  porovnávacie  merania v kalibrácii dĺžkových meradiel roky 1996 až 2001
Výsledky medzilaboratórnych porovnávacích meraní koncových mierok SLM ILC K03/06
Výsledky medzilaboratórnych porovnávacích meraní dĺžkových meradiel MPM KZ SR 01/01

 

Akreditácia kalibračného laboratória od Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.

 

Š Copyright 1998-2013.