Základné axiómy merania:

  1. Nikdy nemerať

  2. Ak merať, tak len raz

  3. Ak je nutné merať viac krát, nikdy sa nesnažte výsledky porovnávať

  4. Ak výsledky porovnávate, potom sa nečudujte