Spôsobilosť koncových mierok pre kalibráciu meradiel podľa prípustnej chyby meradiel pre Sp > 33%

Rád
mierok

Podmienečne spôsobilé od prípustnej
chyby meradla v µm [L v m]

Spôsobilé od prípustnej
chyby meradla v µm [L v m]

2.

±(0,05 + 0,5L)

±(0,15 + 1,5L)

3.

±(0,1 + 1L)

±(0,3 + 3L)

4.

±(0,2 + 2L)

±(0,6 + 6L)

5.

±(0,5 + 5L)

±(1,5 + 15L)