Obrázky z našich laboratórií

 

Laserintenferenčný dĺžkomer do 3000 mm
Laserintenferenčný dĺžkomer do 3000 mm

 

Pracovisko pre kalibráciu koncových mierok a ochýlkomerov
Pracovisko pre kalibráciu koncových mierok a ochýlkomerov

 

Generátor náklonu
Generátor náklonu

 

Trojsúradnicový prístroj a kútik pre kalibráciu otáčok.
Trojsúradnicový prístroj a kútik pre kalibráciu otáčok.