Návod na používanie koncových mierok

Koncové mierky sú najpresnejšie dĺžkové miery slúžiace na prenos a udržanie jednotných mier v strojárstve. Rovinné rovnobežné funkčné plochy mierok sú výsledkom zložitého procesu výroby. Aby mierky vierohodne plnili svoju funkciám, je potrebné dodržiavať tieto pokyny:

 1. Pred použitím mierky je potrebné odstrániť z meracích plôch konzervačný tuk ľanovou handrou navlhčenou v ľahkom benzíne. Prachové čiastočky odstránime odmasteným vlasovým štetcom.
 2. Keď používame zložené mierky, spájame ich meracie plochy nasunutím od jedného rohu meracej plochy k druhému pod miernym tlakom, pričom sa vyvarujeme dotyku plôch s ľudským telom (pot)
 3. Zložené mierky oddeľujeme zosunutím meracích plôch - nenásilným oddelením
 4. Chráňte mierky pri manipulácii a prenášaní pred akýmkoľvek nárazom
 5. Mierky musia byť chránené:
  1. pred prašným prostredím (brúsny prach, kovové piliny a pod.)
  2. pred vlhkým a chemicky agresívnym prostredím (chladiaca emulzia, pary kyselín, potom rúk) a pred akýmkoľvek nečistým prostredím
 1. Chráňte mierky pred zmagnetizovaním a náhlymi klimatickými zmenami
 2. Ak mierky nepoužívame, je nutné ich nakonzervovať a uložiť na príslušné miesto do kazety. Konzervujeme ľanovou handrou a vazelínou bez obsahu vody a kyselín.