Ekvivalentné chyby odmerania vzdialeností odvodené z prípustnej chyby meradla, pokiaľ by na meranie nepôsobili žiadne iné prírastky chýb (teoretické prepočty)
 

Prípustné chyby meradla

Chyby zmerania vzdialenosti 1 m

vzdialenosti 1 km

obvodu zeme (41 000km)

Interferometer METRONA

1,3 * 10*E-8

0,013 µm

0,013 mm

0,533 m

Koncové mierky 1. rád

(0,02+0,2L)

0,22 µm

0,22 mm

9,02 m

Koncové mierky 2. rád

(0,05+0,5L)

0,55 µm

0,55 mm

22,55 m

Koncové mierky 3. rád

(0,1+1L)

1,1 µm

1,1 mm

45,1 m

Koncové mierky 4. rád

(0,2+2L)

2,2 µm

2,2 mm

90,2 m

Koncové mierky 5. rád

(0,5+5L)

5,5 µm

5,5 mm

225,5 m

Totálna geodetická stanica ELTA

2 mm / 100 m

20 µm

20 mm

820 m

Mikrometer 100/0,01 mm

5 µm

50 µm

50 mm

2 050 m

Posuvné meradlo 1000/0,05 mm

(20*l/10)

120 µm

120 mm

4 920 m

Meračské pásmo I. t.p.

(0,1+0,1L)

200 µm

200 mm

8 200 m

Meračské pásmo II. t.p.

(0,3+0,2L)

500 µm

500 mm

20 500 m

Meračské pásmo III. t.p.

(0,6+0,4L)

1000 µm

1000 mm

41 000 m