Výsledky medzilaboratórnych porovnávacích meraní dĺžkových meradiel

MPM KZ SR 01/01 - Záverečné vyhodnotenie

 

Organizátor: Kalibračné združenie SR

Referenčné laboratórium: KL VSŽ Košice a KL SLM Bratislava

Predmet porovnávania:

Mikrometer 75-100/0,01 bez a s úpravou 0

Pasameter 25/50/0,002

Zvinovací meter 2m/1mm

Meracie pásmo 10m/1mm

 

Záverečná správa august 2002

 

Meradlo

Počet

Kalibrač.

bodov

Kód laboratória  ( 406 - METRONA)

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

Mikrometer bez nastavenia 0

11

0/-0,59

0/-0,56

-

10/-2,13

5/2,57

0/0,72

1/1,70

2/-1,29

3/1,53

4/1,98

6/3,39

-

11/-7,8

-

5/-2,80

-

10/-2,94

Mikrometer s nastavením 0

11

0/-0,32

0/0,87

-

0/0,78

9/5,83

0/0,48

5/1,61

1/-1,14

2/-1,05

2/-1,01

4/2,90

-

5/2,53

-

5/1,33

-

2/1,86

Pasameter

11

0/-0,44

-

-

0/0,83

-

0/0,96

7/1,66

2/1,62

3/1,64

2/-1,46

2/1,59

-

-

-

0/0,75

-

3/-2,27

Zvinovací meter 2 m

2

-

-

0/0,49

-

-

0/0,71

-

2/-2,62

-

-

1/-2,74

2/-13,87

-

0/0,79

-

0/0,56

-

Pásmo 10 m

10

-

-

0/-0,36

-

-

1/1,08

-

7/-3,90

-

-

0/0,78

8/-4,63

-

-

-

0/0,47

-

 

*V súlade so smernicou MSA-L/08  sa výsledok považuje za

- uspokojivý (vyhovujúci)                ak platí | En| < 1

- neuspokojivý (nevyhovujúci)        ak platí | En| ≥ 1

 

 

akceptovateľné výsledky 

 

neakceptovateľné výsledky 

x/Enmax

počet neakceptovateľných výsledkov / najväčšia normalizovaná chyba

-

neúčasť v MPM 

Spracoval:  Pavol Martinček, 1.9.2002