Domov
Kalibrácia meradiel dĺžky.
Predaj meracej techniky.
Akreditácia kalibračného laboratória.
Predaj laserovej techniky.
Slovník metrológie.
Medzinárodná sústava SI.
Obrázky z laboratórií.
Poradenstvo v oblasti systémov kvality.
Kde nás nájdete.

   

 

 Pictures from our laboratories

 

Kalibrácia rovinnosti granitovej platni koincidenčným môstikom Pracovisko kalibrácie odchýlkomerov Univerzálny dĺžkomer SIP 305M s laserinterferometrom Pracovisko kalibrácie uhlomerov Kalibrácia laserovej nivelačnej roviny na horizontálnom optickom etalóne Laboratórium uhlov Pracovisko kalibrácie posuvných meradiel Dĺžkomer riadený laserom Generátor laserových lúčov Generátor náklonu Kalibrácia sklonomeru na vertikálnom optickom etalóneDĺžkomer Zariadenie na kalibráciu uhožníkov

 

Accreditation of calibration laboratory by Cesky institut pro akreditaci, o. p. s.

 

Š Copyright 1998-2009.